การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

กิจกรรมสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 : การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

การศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 24 – 28  มกราคม  2554
***********************************
ขั้นตอนการศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
1. ในกลุ่ม ป. บัณฑิตบริหารการศึกษา  มีการสอบถามสมาชิกในห้องเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน จากนั้นมีการขอมติในการเลือกประเทศในการศึกษาดูงาน โดยมีการยกมือเพื่อเลือกประเทศที่จะไปศึกษาดูงาน   จากการลงมติ  ผลปรากฎว่าได้ไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  จากนั้นคณะกรรมมีการประชุมเพื่อกำหนดวันที่ไปศึกษาดูงาน
2. ประธานแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน คือ ระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2554
3. คณะกรรมการนำเสนอโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
4. มีการติดต่อประสานงานกับบริษัททัวร์  ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้บริษัทศิรินครทัวร์ เป็นบริษัทจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้
5. สมาชิกทุกคนไปทำหนังสือเดินทางและส่วนหนึ่งที่ยังไม่มี หรือไม่ได้ทำทางบริษัททัวร์จะจัดรถบริการนำไปทำที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. ศึกษางาน ณ  Seklolah Kebangsaan Kodiag school  ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์   
-------------------------------------------------------------------------
การเดินทางระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม  2554
วันที่ 24 มกราคม   2554
เวลา  04.00  น.  ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา ระหว่างทางแวะรับสมาชิกในรถคันที่ 1  บริเวณศาลารอรถ  อำเภอร่อนพิบูลย์  สถานีที่ 2  แวะรับสมาชิกที่สวนพัก  และสถานที่ 3 แวะรับสมาชิกที่ป่าพะยอม  ตรงนี้ไม่ได้รับเนื่องมาจากคนขับรถขับ ขับเลยสถานที่ที่นัดหมายจึงให้รถบัสคนที่  2  รับสมาชิกไปแทนแล้วแวะรับกลางทาง  จากนั้นน้อง  Staff   ก็แจกอาหารกล่องให้คนละ 1 กล่อง  เพื่อรับประทานอาหารเช้า บนรถ  ในกล่องอาหารนั้นเป็นข้าวมันไก่      เมื่อถึงด่านทุกคนต่างรีบกันเข้าแถวเพื่อประทับตราหนังสือเดินทาง  ที่ด่านชายแดนไทยเข้าสู่ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซีย  หลังจากเสร็จขั้นตอนต่างๆ  ทุกคนนั่งรถเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย  บริเวณสองข้างทางมีบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยอยู่มากตรงที่มี   นาข้าว  มีสวนยางพารา  มีต้นปาล์ม  มีต้นสักทอง  และต้นกระถินณรงค์   ถนนหนทางกว้างขวางมาก    บริเวณที่อยู่อาศัยจะอยู่เฉพาะในตัวเมือง  ไม่เหมือนของประเทศไทยจะอาศัยอยู่กระจายทั่วทุกพื้นที่  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คนมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน เคารพกฏจราจรอย่างเคร่งครัด  ธรรมชาติสวยงาม และต้องเพลิดเพลินกับการฟังเพลงอันไพเราะในรถบัส   ตลอดการทำกิจกรรมต่างของนักศึกษาอย่างหลากหลาย  และเดินทางเข้าสู่สถานที่ศึกษาดูงานแห่งแรก    ประเทศมาเลเซีย  คือ  Sekolah  Kebangsaan Kodiag school เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์  มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึง ประถมศึกษา   ประเทศมาเลเซียนักเรียนจะเรียนถึงเที่ยง ส่วนครูนั้นต้องอยู่ถึงประมาณบ่ายสามโมง บรรยากาศในห้องเรียนมีการตกแต่งที่สวยงามเหมาะแก่การเรียนการสอน    ทุกห้องจะมีการตกแต่งโดยผลงานนักเรียน และใช้ผ้าม่านสีฟ้าทุกห้อง   ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมาก  พอไปถึงทางโรงเรียนจัดกิจกรรมต้อนรับเป็นการแสดงขับร้องประสานเสียง  จากนั้นก็แบ่งกลุ่มกันไปดูงานตามห้องต่าง ๆ   โรงเรียนเน้นความเป็นระเบียบ  ส่วนอาคารเรียนอนุบาลก็จะแยกอยู่ต่างหาก  ห้องน้ำห้องส้วมสะอาด   การบริหารจัดการบางอย่างก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของบ้านเราได้  หลังจากเยี่ยมชมเสร็จแล้ว  ก็ได้มีพิธีการกล่าวต้อนรับของผู้บริหารโรงเรียน Sekolah  Kebangsaan Kodiag school และกล่าวขอบคุณของอาจารย์สาสินี  จงใจสุรธรรม พร้อมมอบของที่ระลึกโดย  ดร. ไพศาล  นิ่มสุวรรณ  จากนั้นก็ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงอาหารที่เลี้ยง คือ  ข้าวหมกไก่  แล้วออกเดินทางเพื่อไปให้ทุกคนแลกเงิน ณ จุดแปลกเปลี่ยนเงิน  แล้วเดินทางผ่านเมืองต่างๆ  ของมาเลเซีย  และแวะรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  ก่อนถึงเกาะปินัง และเข้าพักโรงแรม Grand  Continental   Hotel  บนเกาะปีนัง

  วันที่ 25 มกราคม  2554

  ตอนเช้าเวลา 05.00 น.  ทุกคนรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Grand  Continental  Hotel และเดินทางออกจากโรงแรม ชมบรรยากาศที่ป้อมปืน แล้วสมาชิกร่วมกันถ่ายรูป เป็นยามเช้าที่สดชื่น  สนุกสนาน จากนั้นก็เดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้าน Garden Seafood  ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ชมตึกแฝด   แวะร้านช็อคโกแลต เพื่อให้ทุกคนซื้อของฝากกันอย่างมีความสุข  หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เก็นติ้ง เมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูงด้วยกระเช้าไฟฟ้า  (SKY  WAY)  ขณะที่ข้าพเจ้านั่งกระเช้ารู้สึกถึงบรรยากาศความตื่นเต้นเนื่องจากสูงมาก ๆ ตอนนั่งกระเช้าข้าพเจ้าพร้อมด้วยสมาชิก  จำนวน 8 คน  เห็นความงามของทัศนียภาพแห่งขุนเขา หมอกและน้ำค้างที่อยู่ใกล้   รู้สึกปวดหัวเพราะกระเช้าจะหยุดอยู่พักหนึ่งเพื่อให้คนนั่งได้ดูบรรยากาศด้านล่างและเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มาก ๆ อย่างไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะคิดสร้างมหานครแห่งนี้ขึ้นมาได้   บริเวณรอบ ๆ มีต้นไม้ขึ้นอยู่รายรอบบนภูเขาต้นไม้มีขนาดที่ใหญ่เกิดจากความสมบูรณ์ของอากาศ  น้ำ  และดิน  จากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World  ภายในที่พักนั้นไม่มีแอร์  แต่อากาศค่อนข้างเย็น   ภายในที่พักออกแบบสวยงาม จากนั้นก็ลงไปรับประทานอาหารเสร็จแล้ว  ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปดูศูนย์รวมความบันเทิง และบ่อนคาสิโนหลากหลายชนิดซึ่งอยู่ใช้ล่างสุดของที่พัก
วันที่ 26 มกราคม  2554
   เวลา 05.00  น.  ทุกคนพร้อมกันที่ห้องรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม First World  วันนี้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเนื่องจากมีลมแรง  และเป็นวันหยุดการเดินของกระเช้าไฟฟ้า  การเดินทางลงจากเก็นติ้งไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนจากเดินทางด้วยกระเช้าเป็นเดินทางด้วยรถบัสของเก็นติ้ง  จากนั้นก็ไปรับประทานอาหารเที่ยง Malaysia Kitchen  ชมรัฐสภาซึ่งมีความสวยงามมาก ๆ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  มัสยิดสีชมพู แล้วเดินทางต่อไปรับประทานอาหารค่ำ  จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่โยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์  ถึงด่านแจ้งหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์ เข้าสู่ที่พัก  AQUEEN HOTEL

วันที่ 27 มกราคม  2554

 หลังรับประทานอาหารเช้า   ก็เดินทางไปยังอ่าวสิงคโปร์ บริเวณเมอร์ไลออน   เพื่อถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นสิงโตพ่นน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ และเที่ยวย่านการค้าซึ่งมีทั้งห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มากมาย   ซึ่งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด ทุกคนต่างเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามที่ตนต้องการ  ข้าพเจ้าได้ของฝากต่าง ๆ มากมายส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึก  หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะเซ็นโตซ่า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกของสิงคโปร์ ชมยูนิเวอร์เซล ชมภาพยนต์ 4 มิติ ( 4D )  ที่ทันสมัยเหมือนนั่งอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ บรรยากาศสนุกสนานเพลิดเพลินจนบอกไม่ถูกถึงแม้ว่าจะร้อนแต่ก็มีความสุข  และเข้าชม Song of the sea ที่สวยงาม และตระการตาทั้งภาพและเสียง และรับประทานอาหารเย็นที่เกาะเซ็นโตซ่า เสร็จแล้วล่องเรือชมความงามยามค่ำคืนของสิงคโปร์   และเดินทางออกจากสิงคโปร์เข้าสู่เมืองยะโฮบารู   ประเทศมาเลเซียเข้าพักโรงแรม Selasa
 วันที่ 28 มกราคม  2554
 เวลา 05.00  น.  รับประทานอาหารเช้าที่  Selasa  จากนั้นก็ออกเดินทางจากโรงแรม    มุ่งหน้าสู่ด่านจังโหลน บรรยากาศในรถยังคงสนุกสนานเช่นเดิม บวกความเหนื่อยและอ่อนล้าตามไปด้วย  พอตอนเที่ยงก็แวะรับประทานอาหารเที่ยง เมนูอาหารก็เป็นอาหารเดิม ๆ อาหารหลักของเขาดูท่าว่าจะเป็นเต้าหู้  จากนั้นเดินทางต่อถึงร้านดิวตี้ฟรี บริเวณชายแดนมาเลเซีย  ช่วงเวลาประมาณ  1 ทุ่ม  ทางบริทัวร์ให้เราใช้เวลาในการซื้อของฝากประมาณ  1 ชั่วโมง  จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศไทย   จากนั้นแวะรับประทานอาหารค่ำที่ด่าน  ประมาณเวลา  21 นาฬิกาจึงเดินทางออกจากด่านมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง   ระหว่างการเดินทางบรรยากาศครึกครื้นเห็นแต่รอยยิ้มของแต่ละคน  มีการร้อง  เต้นรำกันตลอดทางระหว่างนั้นรถบัสคันที่ 1 ก็จอดให้สมาชิกคนแรกของคันลงบริเวณป่าพะยอม  สวนพัก  ร่อนพิบูลย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ป้ายสุดท้าย  คือ  ศาลาประดู่ 6  ซึ่งข้าพเจ้าก็ลงเป็นป้ายสุดท้ายด้วยเช่นกันสมาชิกตอนนั้นเหลือประมาณ 7- 8 คน  ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัย ช่วงเวลาที่มาถึงจุดหมายปลายทางประมาณเกือบ ๆ ตีสองก็ว่าได้ทุกคนมีแต่ความสุขและความประทับใจ
ความประทับใจ
ในการศึกษาดูงานในวันแรก  Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  ได้รับการต้อนรับจากจากคณะครูและนักเรียนทางโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยมีการเตรียมการแสดงของนักเรียนไว้  1 ชุด  เพื่อแสดงให้นักศึกษาที่ไปดูงานได้รับฟังและรับชม  พร้อมนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของ Sekolah  Kebangsaan Kodiag school   โดยการเล่าถึงข้อมูลโรงเรียนนั้นมี 3 อาคาร เปิดสอน 7 ชั้นเรียน  เปิดเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน มีครู 47 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 29 คน  นักเรียนจำนวน 591 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย  312  คนและเป็นนักเรียนหญิง279 คน   แต่ละชั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น3 กลุ่ม ดังนี้ คือ  Excellence   Genius และ  Smart   โรงเรียนจะเริ่มเรียนเวลา 7.30 น. เลิกเรียน 12.00 น. โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและกีฬานั้นได้รับรางวัลชนะเลิศ  สำหรับทางโรงเรียนมีโครงการ 1 นักเรียน 1 กีฬา  มีกองทุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนเหมือนกับประเทศไทยด้วยเช่นกัน คือ มีหนังสือยืมเรียน  และเงินทุนอาหารกลางวัน   การจัดห้องเรียนเน้นความเป็นระเบียบ การจัดห้องเรียนมีความสวยงามมีสีสันสวยงามสดใส   ใช้ผ้าม่านสีฟ้าดูงดงามสะดุดตา บรรยายกาศการจัดการเรียนการสอนดูมีความสุข  สนุกสนาน  ในการสอนของครูเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม  ส่วนอาคารเรียนอนุบาลจะแยกเป็นสัดส่วน  มีช่วงเวลาพักผ่อนสำหรับนักเรียนอนุบาล บริเวณอาคารเรียนดูสะอาด ห้องน้ำห้องส้วมก็สะอาด  มีอาณาบริเวณที่ไม่กว้างมากนักแต่อาคารเรียน  รูปแบบแปลนของทางโรงเรียนดูลงตัวดี
จากการศึกษาดูงานทำให้ข้าพเจ้าสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถของผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถ อีกทั้งการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬา เป็นการส่งเสริมที่ดีมากๆส่วนหนึ่งทำให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนและดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเหมือนกับการจัดการศึกษาของเมืองไทยนั่นแหละ คือต้องการให้เด็ก เก่ง ดี และมีความสุข 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น